Fair Wear Foundation

3_45_DSC3621

Madness är med i Fair Wear Foundation www.fairwear.org

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna.

 

Madness är partner i Right Way Social & Wellfare Society www.rightway.co.in

Right Way Social & Welfare Society startades 2010.
Organisationen startades med tanken att främja välfärden och resulterade i vår antidrogprogram. Sedan starten har Right Way Social & Welfare Society gjort betydande insatser även inom andra områden som utbildning, kvinnors medinflytande, människohandel, familjerådgivning, utveckling i landsbyggd och städer, hälsa, HIV/AIDS och även miljö.

Vår vision ”Right think is roots of right way” – A New Flame – for a better way of life.

Kommentarer är stängda.